Skip to main content
  • Español
  • Català
  • English
  • Deutsch

El Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona anul·la una resolució de l’Institut Metropolità del Taxi en considerar-la discriminatòria

El Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona anul·la una resolució de l’Institut Metropolità del Taxi en considerar-la discriminatòria.

La resolució va denegar l’alta d’un conductor assalariat, sota l’argument que el Reglament només permetia l’alta de familiars del titular. El Jutjat considera que la resolució discrimina al conductor que no està en disposició de contractar a un familiar. El motiu que dóna el Jutjat és que el Reglament no preveu un horari màxim en la prestació del servei, cosa que, comptant que un conductor -com qualsevol treballador- necessita un descans diari, permet que els titulars de llicència que poden contractar a un segon conductor puguin obtenir uns ingressos del doble que no pas els altres.

La intensitat del perjudici és tan rellevant que no es veu compensada per l’argument donat per l’Institut Metropolità del Taxi, que afirma que la mesura pretén donar suport a la família i a la petita empresa familiar. En resposta a aquest argument, la sentència recorda que no és igual establir una prohibició a la contractació que establir una bonificació en la contractació de familiars per a fomentar la petita empresa.

Podeu llegir el text complert de la sentència, dictada en el mes de maig del present 2019, a:

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/ca871fd7513ca24c