Skip to main content
  • Español
  • Català
  • English
  • Deutsch

Dret de danys i de responsabilitat civil

Dret sanitari

Defensa i reclamació d responsabilitat civil derivada de negligència mèdica.

Defensa i reclamació de pensions d’invalidesa, mort i supervivència.

Dret de circulació

Defensa i reclamació de responsabilitat civil derivada d’accidents de trànsit.

Defensa i reclamació de pensions d’invalidesa, supervivència i mort.

Dret d’edificació

Defensa i reclamació de responsabilitat civil derivada de vicis de la construcció.

Transport nacional i internacional de viatgers.

Transport nacional i internacional de mercaderies.