Skip to main content
  • Español
  • Català
  • English
  • Deutsch

Dret laboral

Dret del treball

Defensa del treballador en matèria laboral, tal com en l’acomiadament individual o col·lectiu, la reestructuració de l’empresa i la modificació de les condicions de treball.

Defensa i reclamació del salari i indemnitzacions adeudadas.

Defensa i reclamació en matèria d’accidents laborals i responsabilitat civil.

Defensa i reclamació en matèria de prevenció de riscs laborals.

Defensa i reclamació en matèria de sancions administratives de la Seguretat Social.

Defensa i reclamació en matèria de delictes contra els treballadors.

Defensa i reclamació en matèria de prestacions de la Seguretat Social, tals com la incapacitat temporal, la incapacitat permanent, l’atur, la viduïtat, l’orfandat o prestacions similars.

Dret de la Seguretat Social

Defensa i reclamació en matèria de prestacions de la Seguretat Social.

Defensa i reclamació en matèria de prestacions d’incapacitat temporal i permanent.

Defensa i reclamació en matèria de prestacions d’atur.

Defensa i reclamació en matèria de prestacions de viduïtat, orfandat o
prestacions familiars.

Defensa i reclamació en matèria de minusvalidesa i dependència.

Prevenció de riscs laborals