Skip to main content
  • Español
  • Català
  • English
  • Deutsch

Dret penal

Defensa i acusació en processos penals, delictes i faltes.

Reclamació de responsabilitat civil derivada del delicte..

Defensa i acusació en assumptes de violència de gènere.

Defensa i acusació penal en matèria d’accidents de trànsit.

Reclamació de responsabilitat civil derivada d’accidents de trànsit.

Defensa i acusació en delictes econòmics i societaris.

Defensa i acusació en delictes contra els treballadors.