Skip to main content
  • Español
  • Català
  • English
  • Deutsch

Gestió comptable i fiscal

Consultoria

Nous projectes d’empresa.

Plans de viabilitat.

Projectes d’inversió.

Gestió de capitals.

Externalització (Outsourcing).

Concurs de creditors.

Auditoria

Informe d’auditoria independent.

Investigació/Frau

Sistemes de control intern.

Valoracions d’empreses

Peritatges.

Valoració empreses i àrees de negoci.

Patents, marques, logos i concessions.

Existències.

Comptabilitat

Elaboració d’estats financers.

Revisió i seguiment de la comptabilitat.

Consolidació comptable Grups de Societats.

Procediment i normativa comptable en àmbits nacionals i internacionals.

Adequació comptable a normativa vigent.

Reporting.

 Fiscalitat

Elaboració i revisió d’impostos.

Suport davant d’inspeccions tributàries.

Assessoria tributària.

Operacions vinculades.