Skip to main content
  • Español
  • Català
  • English
  • Deutsch

Selecció de personal

Determinació de les necessitats de personal de l’empresa; desenvolupar
programes de planificació dels recursos humans, amb previsió de successions en els llocs crítics.

Assessorar els processos de selecció interna i externa.

Seguiment i coaching dels treballadors clau incorporats.