Skip to main content
  • Español
  • Català
  • English
  • Deutsch

Formació i desenvolupament

Determinació de les necessitats formatives del personal.

Realització de plans de formació, detallats per departaments i empresa.

Assessorar i valorar les millors opcions formatives.

Desenvolupament de lideratge.

Formació en la gestió de canvi.

Tècniques de presa de decisions / creativitat.

Desenvolupament de programes de Motivació i Contribució del personal.