Skip to main content
  • Español
  • Català
  • English
  • Deutsch

Condemnat el Servei Públic de Salut a indemnitzar un metge que patia sobrecàrrega de treball

El Tribunal Superior de Justícia de Galícia ha condemnat al Servei Públic de Salut, Servicio Galego de Saúde, a indemnitzar a un metge pels danys i perjudicis causats per la sobrecàrrega de treball. El metge va patir un procés d’incapacitat temporal i, prèviament, ja havia advertit els seus superiors de la sobrecàrrega que estava patint, sense que l’Administració hi posés mesures correctores.

La sentència considera que s’ha produït un incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, i declara provada l’existència d’un nexe causal entre la passivitat de l’Administració i les lesions patides pel treballador.

La Sentència ha estat dictada el dia 29 d’abril del 2019, en el recurs de suplicació número 4655/2018.

Condemnat el Servei Públic de Salut a indemnitzar un metge que patia sobrecàrrega de treball advocat laboral tarragona reus