Skip to main content
  • Español
  • Català
  • English
  • Deutsch

Els períodes d’aïllament o contagi dels treballadors afectats pel coronavirus seran considerats accident de treball

Avui ha estat publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

En l’àmbit laboral i de Seguretat Social, la norma estableix que els períodes d’aïllament o contagi dels treballadors seran considerats accident de treball, però només als efectes d’incapacitat temporal, és a dir, allò que col·loquialment es coneix com “estar de baixa”.

Això implica, per una banda, una millora de la prestació d’incapacitat temporal, garantint legalment que el treballador tingui dret a la totalitat del seu salari des del primer dia. Com que bastants convenis col·lectius ja estableixen millores voluntàries de la prestació d’incapacitat temporal, l’impacte que això pot arribar a tenir dependrà, fonamentalment, del sector en el qual es prestin serveis: és a dir, que en bastants casos, el treballador ja hagués cobrat la totalitat del seu salari. En qualsevol cas, ara estarà garantit sigui quin sigui el conveni, amb caràcter general, doncs.

A qui sí afectarà positivament és a les empreses ocupadores, que deixaran d’haver de suportar el cost de les millores voluntàries de la prestació d’incapacitat temporal, allò que se sol conèixer col·loquialment com “complement de la prestació”, establertes en el conveni col·lectiu aplicable, doncs, malgrat que hagin d’avançar els diners de la totalitat del salari, els recuperaran de les cotitzacions de Seguretat Social.

Per altra banda, aquesta mesura, com hem dit, afecta només a les situacions d’incapacitat temporal. Això vol dir que que les complicacions en l’estat de salut del pacient que puguessin derivar en una incapacitat permanent, no seran considerades com a accident de treball, ni quan per si mateixes acabin incapacitant al treballador, ni quan siguin concorrents amb altres malaties o lesions.