Skip to main content
  • Español
  • Català
  • English
  • Deutsch

Estratègia d’organització i recursos humans

Audit estratègic de l’organització i dels Recursos Humans. Anàlisi i
diagnòstic detallat.

Desenvolupar una estratègia de RRHH alineada amb la visió i cultura
d’empresa i els seus objectius de negoci. Definir els elements de l’estratègia i crear les bases per a la seva implementació i seguiment.

Disseny d’estructures organitzatives d’empresa, definir els processos
de col·laboració entre els departaments; establir els fluxos de decisió i comunicació operativa.

Dissenyar Manuals d’organització; descripcions de funcions i responsabilitat departamental i de directius. Establir els criteris d’actualització.

Assessorar la implementació de necessitats informàtiques en les àrees d’organització i de Recursos Humans.

Comunicació interna i externa.