Skip to main content
  • Español
  • Català
  • English
  • Deutsch

Etiqueta: Particularitats en la lectura de l’informe de vida laboral advocat laboral tarragona reus

Particularitats en la lectura de l’informe de vida laboral

La molt recent Sentència de la Sala Social de Tribunal Suprem de data 19 d’abril del 2018 ens ha portat a recordar que, quan l’Institut Nacional de la Seguretat Social ens envia l’informe de vida laboral, l’hem de llegir críticament. És a dir: no tots els conceptes que s’hi contemplen tenen els efectes que, generalment, presumim. Un exemple clar és el de la pròpia sentència esmentada: les cotitizacions en concepte de susbsidi per a mjors de 52/55 anys, no tenen incidència en el període de carència exigit per a la jubilació. Això vol dir que, malgrat que a l’informe hi constin una sèrie de dies com a cotitzats en raó del subsidi, aquests dies no es tindran en compte o, dit d’una altra manera, no es sumaran per a obtenir el període total de cotitizació del treballador. La resolució esmentada, a més a més, posa èmfasi en el fet que tampoc es tindran en compte per a determinar el període total cotitzat en els casos en el quals es vulgui accedir a una jubilació anticipada.

Continua llegint