Skip to main content
  • Español
  • Català
  • English
  • Deutsch

Banc multat per obligar als clients a reclamar judicialment la devolució de les despeses hipotecàries

Publicada una Sentència de l’Audiència Provincial de Salamanca que condemna a l’entitat financera UCI a retornar als clients les despeses d’hipoteca , tals com la meitat de l’aranzel notarial per l’atorgament de l’escriptura de préstec hipotecari i constitució de la garantia hipotecària, la meitat de les despeses de gestoria i de la totalitat de les despeses derivades de la inscripció de la garantia hipotecària en el Registre de la Propietat.

Al mateix temps, l’Audiència imposa una multa a UCI perquè considera que ha litigat amb temeritat, és a dir, obligant als clients a pledejar tot i saber que les seves peticions eren justes i raonables.

Poden consultar el text complert de la resolució en aquest link:

http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=32ce690a22760710VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextlocale=ca&vgnextfmt=default&vgnextchannel=05bc3da6cbe0a210VgnVCM100000cb34e20aRCRD&lang_choosen=ca